04/25/2024

Design

Design en permakulturhave: De 12 principper, der skal følges

Havearbejde vil aldrig gå af mode. Enhver med en grøn tommelfinger og en forkærlighed for at dyrke nærende mad vil bevidne det.

Konventionelle måder at drive landbrug på kan dog falde til side, når vi kommer til den erkendelse, at de er forældede og vildledende, måske endda skadelige for miljøet.

Ingen-grave haverer en vidunderlig måde at dyrke enorme mængder mad på uden at vende jorden, men alligevel kan visse aspekter af bæredygtig havearbejde tages endnu længere.

Når du starter med en holistisk tilgang til havearbejde og udvider til hele systemtænkning, vokser du derefter ind i permakulturdesignets område.

Grundlæggende om permakulturdesign

Betydningen af ​​permakultur kommer fra 'permanent landbrug' og 'permanent kultur'. Når vi haver med bæredygtighed i tankerne, planlægger vi i bund og grund vores kollektive fremtid iharmoni med naturen.

Bill Mollison og David Holmgren er ophavsmændene til permakulturdesign - en flerårig og bæredygtig form for landbrug, der begyndte i Australien i slutningen af ​​1970'erne.

Når du er klar til at dykke virkelig dybt ned i permakulturens bæredygtige etik,denne bog er et must at læse:

Permakultur: En designermanualaf Bill Mollison

Ikke kun dækker permakulturdesign, hvad vi dyrker, og hvordan vi dyrker det, det bringer også arkitektonisk design, byplanlægning og ressourcestyring ind i blandingen. Det er mere end bare havearbejde, det er hele systemudvikling, der bringer bæredygtige handlinger fuld cirkel.

Det er vigtigt at se både på naturlige mønstre og processer, når man beslutter sig for at have med permakultur i tankerne.

At skabe forbindelser og arbejde med naturen (i stedet for mod naturen) er et af de ledende principper for permakultur.

Permakulturdesign omfatter 3 grundlæggende etikker:

Mere end 'en grøn måde at leve på', bruger permakultur naturens principper som rettesnor, fremmer selvhjulpenhed, øger jordens frugtbarhed og integrerer fællesskabet i indsatsen så meget som muligt.

Det3 Etikaf permakulturdesign:

Pas på jorden– hvordan passer vi på og passer på alt levende og ikke-levende? Hvilken slags materialer vil vi tillade i vores DIY-projekter, selv i vores egne garderober?

Omsorg for mennesker– hvordan kan vi inkluderefællesskabi at producere mad og i at hjælpe hinanden nær og fjern? Hvad skal der til for, at vi igen kan lære at dele ressourcer?

Fair andeleellerdele overskuddet– hvordan kan vi begrænse vores ønsker, så vi alle har nok til at overleve – ikke bare her og nu, men flere generationer ud i fremtiden?

Hvis og hvornår vi lærer at tage vores 'fair share', for eksempel når vihøst mælkebøtter, vil der stadig være masser tilbage til bierne, hvis vi kun tager det, vi skal bruge.

Vi kan endda designe dette ind i vores græsplæner og haver, altid plante flere indfødte blomster, end vi 'bruger', med masser af ekstra ressourcer til at give tilbage til naturen.

Med permakulturdesign kan vi sænke vores økologiske fodaftryk ved at dyrke vores egen mad, uanset om vi bor på en gård, på en bygård eller har en containerhave i byen.

Permakultur giver os også mulighed for at designe levesteder, der gavner mere end menneskeheden. Det er vejen frem til en bæredygtig fremtid.

Permakulturens 12 principper

Når vi kommer til den erkendelse, at hamstring (at tage og opbevare for store mængder mad eller ressourcer) ikke gavner samfundet (og naturen) generelt, først da vil vi se, at der altid er masser at dele - hvis vi ikke tager mere end hvad vi har brug for.

Vi kan virkelig trives og leve et meningsfuldt liv, når vi hjælper andre til at gøre præcis det samme. Veldesignede gårde og bysamfund kan skabe spiselige og monetære overskud, der er vidtrækkende. Disse overskud kan så deles med andre og med naturen. Kompostering er for eksempel blot én form for at give tilbage til miljøet.

Vær en del af naturens kredsløb, arbejde med, snarere end imod naturen, ved at lære, observere og implementere de 12 principper for permakultur.

1. Observer og interager

Jo mere vi åbner vores øjne og ører og lader andres bæredygtige handlinger inspirere os, jo lettere vil det være for massevis af mennesker at anvende bæredygtig praksis i hjemmet og i haven.

Det er vigtigt at 'rewilde' os selv, da vi bruger mere tid i naturen, bare sidder, observerer og reflekterer over, hvordan naturen fungerer – langsomt og støt, med buede, ikke-lineære linjer.

Så kan vi drømme om, hvordan vi bedst kan arbejde sammen med naturen for at nå vores mål, samtidig med at vi respekterer miljøets behov.

2. Fang og gem energi

I bestræbelserne på at være selvforsørgende ogleve af nettet, eller at være ekstremtselvhjulpenog arbejde med de tilstrækkelige ressourcer omkring dig, energi er altid et emne, der dukker op. Og der er mange spørgsmål at stille!

Vil det være sol-, vind- eller geotermisk energi, der holder din computer i live og bringer lys til dit køkken?

Hvordan kan du bedst maksimere potentialet i din jord? Måske ved at placere dit drivhus på sydsiden af ​​dit hjem, inklusive passiv solcelledesignprincipper?

Kan du oprette enregnvandsopsamlingssystemtil at vande haven, skylle toilettet eller vaske dit tøj?

En af de nemmeste måder at fange og lagre energi på er at dyrke og bevare din egen mad veddehydrerendeellerkonservesdit overskud, samle lidt mere erfaring og visdom med hver eneste sæson.

3. Opnå et udbytte

Fødevareproduktion er en stor bidragyder til vores individuelle økologiske fodaftryk.

Når det er sagt, giver det enorm mening at dyrke din egen (hvis du kan, og så meget som du kan) for at forhindre, at de importerede madkilometer stiger.

Når vi arbejder sammen med naturen, vil vi ikke kun være i stand til at høste enmængden af ​​tomater, vil vi også kunnehøst spiseligt ukrudtder blot fungerer som bunddække for Jorden.

Udbytte handler ikke kun ommegetaf afgrøder, handler det også om ikke-håndgribelige, men stadig vigtige aspekter af bæredygtigt liv, såsom godt helbred, lykke, vores personlige velvære og vores miljøs sunde sundhed.

4. Anvend selvregulering og feedback

Når det kommer til at observere, hvorfor klimaet ændrer sig hurtigt, må vi foretage ændringer, der fokuserer på, hvordan vi kan bremse det forudsagte resultat.

Disse bæredygtige ændringer kan tage form af at reducere vores energiforbrug, vælge at reducere/eliminere mængden af ​​plastik, vi tillader ind i vores hjem, endda gå så langt som at omfatteprincipperne om nul-affald.

Lav månedlige mål for genbrug, genbrug og reduktion af affald i dit hjem, og inspirer andre til også at rydde op!

5. Brug og værdsæt vedvarende ressourcer

Vi begynder endelig at se farerne ved udelukkende at stole på ikke-vedvarende energi, hvilket går hånd i hånd med indbygget forældelse.

Hvis vi kan lære at omfavne forandring, i stedet for at frygte den, så kan vi virkelig gøre en forskel. Skift til en grøn energileverandør, brug solfangere til at opvarme dit vand, bevare din jord,plante stauderoglær at gemme dine egne frø.

Der er så mange måder at værdsætte vedvarende ressourcer på, hvis vi kun tager et minut til at reflektere over de færdigheder og materialer, vi allerede har, eller dem, vi er villige til at erhverve.

6. Fremstil intet affald

Er det muligt at producere ingen affald? Nogle mennesker vil sige, at det er sådan, men alligevel vil der altid være noget at genbruge... Og stadig er konceptet om nul-affald lovende, plastforbruget er sat til side et øjeblik.

Det kræver fremadrettet tænkning at afgøre, om et produkt er værd at købe eller ej. Man skal først se på kvalitet, derefter emballage (forhåbentlig mangel på det), og gå ind på, om en vare kan genbruges, genbruges eller komposteres.

Med hele systemer eller vugge-til-vugge-design kan vi skabe nye produkter, der er i overensstemmelse med en bæredygtig fremtid og forhindre spild, før det overhovedet er produceret.

7. Design fra mønstre til detaljer

Ofte kræver det at træde tilbage, komme ud af vores hoveder og ind i vores hjerter for at se det større billede. Når du planlægger din gård, eller endda din have, skal du ikke starte med at undersøge detaljerne.

For eksempel i havedesign, selv førvalg af frø, skal du observere jorden, notere hvor meget sol/skygge den modtager dagligt, lægge mærke til hældningen og beslutte, om det vil kræve et hegn for at holdeuønskede besøgendeud.

Tegn din drømmeejendom på papir og lav din plan i lag, helt ned tilskygge kærlige planter.

8. Integrer - lad være med at adskille

Ved at arbejde sammen kan vi opnå meget mere. Igen kan dette relatere til udbytte i form af høstbare afgrøder, lykke og et meningsfuldt liv.

I haven, i stedet for at plante række efter række af den samme plante, eller en monokultur, plant en polykultur i stedet for!

Integrereledsagende plantningind i designet, så hver urt, frugt og grøntsag har en god chance for at producere en succesfuld afgrøde.

Inden for et lokalsamfund betyder det, at du arbejder og samarbejder med dine naboer og samler både viden og ressourcer.

9. Brug små og langsomme løsninger

Du kan ikke blive en økologisk gård fra den ene dag til den anden. Det tager flere bevidste trin, ofte flere år, for at komme til det stadie af at være retmæssigt økologisk. Men lad ikke tid eller en usikker mængde arbejde forhindre dig i nogensinde at komme i gang!

Små skridt vil altid tage dig langt, så længe du føler dig guidet på vejen. Hvis du ikke er sikker på, at du er klar til din første ko og al den mælk, hun kan komme med, så start med en ged i stedet.

Har du et ønske om at producere dine egne æg, som et middel til løbende at forsørge dig selv, i stedet for at gå til butikken hver uge? Hævehøns, Guinea ellerænder, stille mange spørgsmål undervejs for at finde ud af, hvilken race af fjerkræ, der kan være den rigtige for dig.

10. Brug og værdsæt mangfoldighed

At fremme mangfoldighed i haven, i økosystemet og i samfundet vil altid være en betydningsfuld opgave. Og det er ikke noget, der skal tages let på.

Tænk på den mad du spiser. Hvor mange varianter af æbler har du at vælge imellem i butikken? Hvad hvis du plantede ti, endda tyve, mindre kendte æblesorter på din egen jord, fik du chancen?

Forgrene sig,tag et frøkatalogog plant nye arvestykker i din have. Spis dit ukrudt,mælkebøtterinkluderet, så dyrk og fourager efter en mangfoldig blanding af planter til dine ernæringsmæssige og medicinske behov.

11. Brug kanter og værdi marginalen

I kanten af ​​skoven vokser et vildt jordbær.

Jeg har engang skrevet et digt om kantmennesker, dem der foretrækker at bo i den stille ende af gaden, i udkanten af ​​byen, hvor skoven møder menneskeheden.

Kanter er, hvor kreative mennesker trives, lige uden for samfundets begrænsninger, hvor nye ideer får lov til at udvikle sig. I naturen er kanter, hvor engen møder skoven, hvor åen suser gennem kløften.

Se dig omkring og se, hvilke ubrugte kanter der er omkring dig. Hvordan kunne de være smukkere, hvordan kunne de være mere produktive, hvordan kunne de være mere inspirerende? Med out-of-the-box-tænkning finder du alle svarene.

12. Kreativt bruge og reagere på forandringer

Forandring er uundgåelig, men hvordan vi reagerer på det gør eller knækker os.

I skoven vil træer vælte og give plads til, at nyt liv kan blomstre. Når videsign med forandring i tankerne, giver vi mulighed for en fleksibel varighed, der flyder med årstiderne, med årene og de kommende generationer.

Hvis du overvejer havearbejde og husmandsbrug til mad,profitog en meningsfuld livsstil, og du er klar til at omfavne alle aspekter af en bæredygtig fremtid, så er permakultur måske lige vejen for dig.

Er du klar til at lære mere om det grundlæggende i permakulturdesign?

Workshops og klasser, uanset om de er online eller personligt, er en glimrende måde at begynde at lære om permakultur.

Du kan endda vælge at acceptere udfordringen med at gennemføre-en72-timers Permakultur-designcertifikat.

Dette certifikat giver dig mulighed for at begynde at designe og arbejde i din egen permakulturhave og selvfølgelig designe for andre. Du vil lære at bygge sund jord, designe giftfrie hjem og vandhøstsystemer, samt få en dyb forståelse af økologiske fødevaresystemer og skabe bæredygtig menneskelig udvikling.

Den bedste måde at lære på er fra dem, der brænder for permakultur og kan give eksempler fra det virkelige liv. Uanset hvor du er i verden, er der masser af muligheder for at udvide din viden.

Læs følgende artikel for at finde ud af de spørgsmål, du bør stille, før du tager et permakulturdesignkursus:

Sådan vælger du det rigtige Permakulturdesignkursus@ Tenth Acre Farm

For at forstå det væsentlige ved permakultur bør du også hente en informativ kopi af Bill Mollisons opslagsbog –Permakultur: En designermanual.

Photo

18 flerårige grøntsager, du kan plante én gang og høste i årevis

- -

DE CS BG DA EL ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV MS NL NO PL PT ES RO UK SK SL SR SV TH TR VI